میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

صادر کننده نمونه

کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور

اعضای کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور

  • سازمان توسعه تجارت ایران(مسئول کمیته)
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • سازمان ملی استاندارد ایران
  • گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • نماینده تشکل صادراتی
به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟