سپیدار (تسهیلات صندوق توسعه ملی)

معرفی طرح و همکاران

به نام خدا

مواد ( 1 و 3 ) بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1398 و حجم اعتبارات تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل به منظور پرداخت تسهیلات صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی ، وجود یک سامانه پاسخگو و دقیق ضروری میباشد. در این راستا و به منظور تسریع، تسهیل، عدالت محوری، هوشمند نمودن و جامعیت بخشیدن روال تصمیمگیری در ارائه تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان کالا، خدمات و زیرساخت های صادراتی در دستور کار قرار دادیم. در این سامانه کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات صادراتی، ثبت، نگهداری، مدیریت و اطلاعرسانی میشود . با همین هدف سامانه متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی با نام سپیدار به عنوان یکی از بخش های میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس e.TPO.ir راه اندازی گردیده تا صادرکنندگان متقاضی تسهیلات از محل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی بتوانند ازطریق این سایت نسبت به ثبت اطلاعات بنگاه و درخواست دریافت تسهیلات اقدام نمایند. در اين سيستم صادر كنندگان بعد از ورود (یا ثبت نام اولیه) و سپس ثبت درخواست در سامانه ، بعد از بررسی صحت اطلاعات و سنجش عملکرد صادراتی توسط کارشناسان سازمان، بدون مراجعه حضوري از میزان تسهیلات قابل پرداخت از نظر سازمان و مراحل اقدام روي پرونده خود تا زمان پرداخت تسهیلات اطلاع حاصل می نمايند .
رویکرد اصلی این سازمان در جهت سنجش متقاضیان دریافت تسهیلات صادرات جهت دهی پرداخت تسهیلات برای توسعه صادرات غیر نفتی می باشد. لذا متقاضیان در شاخص های عمومی و اختصاصی زیر سنجیده شده و از طریق همین سامانه به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفیمی گردند.
1) شاخصهاي عمومي

  • برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397( در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیلات صادراتیاختصاص نمی گردد.)
  • عدم وصول تخلف صادراتی از سوی سازمان

2) شاخصهاي اختصاصی سنجش متقاضیان

  • درصد برگشت ارز حاصل از صادرات سال 97
  • درآمد ارزی حاصل از صادرات (ارزش صادرات)طی سالهای (1395،1396و 1397)
  • گستردگي بازار هدف (با اولویت 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان)
  • تولیدی یا غیر تولیدی
  • حقیقی یا حقوقی

اطلاعات تماس : دفتر توسعه خدمات بازرگانی (گروه مشوق های صادراتی ) مستقر در سالن 16 - شماره تماس :22663862  و 22664063

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟مطالب مرتبط با   سپیدار (تسهیلات صندوق توسعه ملی)