نمایشگاه

فرم اکسل ارزیابی نمایشگاها داخلی و خارجی

کلیه مجریان محترم نمایشگاهی که از ابتدای سال 1398 اقدام به برگزاری نمایشگاه داخلی و یا خارجی نمود اند ، مکلف هستند فایل مشخصات نمایشگاه را که در ادامه همین صفحه برای دانلود قرار گرفته ، دانلود کرده و پس از تکمیل در کارتابل خود در بخش (( ارسال اطلاعات به سازمان )) و یا به آدرس ایمیل Hosseini@TPO.ir ارسال نماید .

فایل اکسل مشخصات نمایشگاه و غرفه داران

تذکر:  عدم ارسال این فایل در ارزیابی صدور مجوز برای نمایشگاه های آتی شما، لحاظ خواهد شد.

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟