پایانه های صادراتی

دستـورالعـمل اجرایی پـایانه های صـادراتی

به استناد بند 3 تصویب نامه شماره34619/ت 46195/ک مورخ 29/01/90 هیات محترم وزیران موضوع ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی کشور، این دستورالعمل جهت بهره برداری تجار، بازرگانان و صادرکنندگان کالای صادراتی و مجریان پایانه های صادراتی وفق قوانین و مقررات صادرات کالا با استقرار دستگاههای مرتبط با فرآیند صادرات ( دولتی و غیردولتی) در پایانه های صادراتی مصوب، تدوین گردید.

به منظور دانلود دستورالعمل اجرایی پایانه های صارداتی  روی لینک زیر کلیک نمایید

دستورالعمل اجرایی پایانه های صادراتی

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟