پایانه های صادراتی

دستورالعـمل حمـایت پایانه های صـادراتی

این دستورالعمل بر اساس بند 5 تصویب نامه شماره 81293/ت 37862 ک مورخ 23/5/86 هیئت محترم وزیران، موضوع  کمک به زیرساخت­های صادراتی کشور در 10 ماده  ، تدوین گردیده است.

 

به منظور دانلود دستورالعمل حمایت پایانه های صارداتی  روی لینک زیر کلیک نمایید

دستورالعمل های حمایت پایانه های صادراتی

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟