گواهی صادرات خدمات

مــــعــرفــی هــمــــکــاران مـــــرتـبــط

 

مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان :  محمود اسکندری 

تلفن: 22662554                                                           نمابر:  22662518

 

میز خدمات فنی مهندسی

مسئول:  فاطمه میرشریفی

همکاران: مصطفی منظمی، فرزانه آزاده، پروین ملکی، زهرا خالقی پور

 اطلاعات تماس: 22662556

آدرس: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 16

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟