تنظیم روابط تجاری

مــعـــرفــــی هــمــکـــاران مـرتــبـــط

مشخصات تماس دفاتر معاونت توسعه بازارهای صادراتی:  

 

معاون توسعه بازارهای صادراتی:

حمید زادبوم

   تلفن:   22663973 - 22664032                                        نمابر:  22664001
 

 

 

 دفتر آسيا و اقيانوسيه :

          مدیرکل دفتر: سیدرضا سیدآقازاده

                                 تلفن: 22664037-22664020                                            نمابر: 22664021-22664055

 دفتر اروپا و آمريکا         

      مدیرکل دفتر: بهروز حسن الفت

                                  تلفن: 9-22664006                                                         نمابر: 22664019

 دفتر عربي و آفريقایی      

       مدیرکل دفتر: مسعود کمالی اردکانی

                                تلفن: 22664010                                                             نمابر: 22662566

 

آدرس: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن میلاد

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟