رفع مشکلات صادراتی

شناسنامه خدمت رفع مشکلات صادراتی

ارائه خدمات و رفع مشکلات صادراتی در بازار کشورهای هدف:
1- گام نخست: مراجعه ذینفعانی که بامشکل مواجه شده اند اعم از تجار، شخصیت های حقوقی بخش خصوصی و یا نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی به نهادهای ذیل جهت طرح مشکل:
1-1 دفتر رایزنی بازرگانی در کشور هدف
2-1 وزارت صمت
3-1 سازمان توسعه تجارت ایران
2- موضوع جهت بررسی به دفتر رایزنی بازرگانی ارسال می گردد.
 
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

شناسنامه خدمت رفع مشکلات صادراتی

شناسه خدمت: 013011956000

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟