بازار های صادراتی

شناسنامه خدمت مطالعات بازارهای هدف صادراتی

ارائه گزارش مطالعات بازارهای هدف صادراتی:
گام نخست: مراجعه ذینفعانی که با مشکل مواجه شده اند اعم از تجار، شخصیت های حقوقی بخش خصوصی و یا نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی به نهادهای ذیل جهت دریافت گزارش مطالعاتی بازار هدف صادراتی:
1-1  دفتر رایزنی بازرگانی در کشور هدف
2-1  وزارت صمت
3-1 سازمان توسعه تجارت ایران
گام دوم: بررسی مرتبط بودن حوزه کاری درخواست کننده با گزارش درخواستی از بازار کشور هدف

گام سوم: در صورت مرتبط بودن حوزه فعالیت، موضوع از طرق ذیل مورد پیگیری قرار می گیرد

 

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

شناسنامه خدمت مطالعات بازارهای هدف صادراتی

 

شناسه خدمت: 13011957000

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟