پایانه های صادراتی

شناسنامه خدمت ایجاد پایانه های صادراتی

شرح خدمت:  صدور مجوز جهت پایانه های صادراتی   

نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2 B )                  ماهیت خدمت: تصدی گری                سطح خدمت: استانی

نحوه دسترسی به خدمت:

  • مرحله اطلاع رسانی خدمت:غیر الکترونیکی
  • مرحله درخواست خدمت: غیرالکترونیکی
  • مرحله تولید خدمت: غیرالکترونیکی
  • مرحله ارائه خدمت:  غیرالکترونیکی

 

به منظور دانلود شناسنامه خدمت روی لینک زیر کلیک نمایید
 
به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟