سایت های نمایشگاهی

شناسنامه خدمت سایت های نمایشگاهی

شرح خدمت:  صدور مجوز جهت ایجاد سایت نمایشگاههای بین المللی 

نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2 B )                  ماهیت خدمت: تصدی گری                سطح خدمت: استانی

نحوه دسترسی به خدمت:

  • مرحله اطلاع رسانی خدمت:غیر الکترونیکی
  • مرحله درخواست خدمت: غیرالکترونیکی
  • مرحله تولید خدمت: غیرالکترونیکی
  • مرحله ارائه خدمت:  غیرالکترونیکی
 
به منظور دانلود شناسنامه خدمت روی لینک زیر کلیک نمایید

شناسنامه خدمت سایت های نمایشگاهی

شناسه خدمت : 13011962000

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟