گواهی صادرات خدمات

شناسنامه خدمت صدور گواهی صادرات خدمات

شرح خدمت: صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین،تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری،آموزش،خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت،گاز و پتروشیمی،آب و برق، ساختمان، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.
 

نوع خدمت:  خدمت به کسب و کار (G2 B )  و  خدمت به شهروندان (G2C)                    ماهیت خدمت: حاکمیتی                سطح خدمت: ملی

  نوع مخاطبین:  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

نحوه دسترسی به خدمت:

  • مرحله اطلاع رسانی خدمت: الکترونیکی
  • مرحله درخواست خدمت: غیرالکترونیکی
  • مرحله تولید خدمت:غیر الکترونیکی
  • مرحله ارائه خدمت:  غیرالکترونیکی
 
به منظور دانلود شناسنامه خدمت روی لینک زیر کلیک نمایید

شناسنامه خدمت صدور گواهی صادرات خدمات فنی و مهندسی

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟