مشاوره تجاری

شناسنامه خدمت مشاوره تجاری به صادرکنندگان

  • ارائه خدمات اطلاعات تجاری کشور به صادرکنندگان، تجار و متقاضیان اطلاعات تجارت خارجی
  • سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به ضرورت ارتباط دو سویه و تسریع در فرآیند پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مخاطبین و نیز بهره گیری از خدمات اطلاعات تجاری، امکان برقراری ارتباط مستقیم با دفاتر و مدیریت های تخصصی را فراهم نموده است.

دانلود شناسنامه خدمت مشاوره تجاری به صادرکنندگان

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟