نمایشگاه

شناسنامه خدمت صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها

سیاستگذاری ، برنامه ریزی بررسی و صدور و مجوز برگزاری نمایشگاههای بازرگانی در داخل و خارج از کشور
 
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
 

شناسنامه خدمت نمایشگاه ها

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟