میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

برند های برتر ایران

شــناســـنامه خدمــت انتــخاب برنــــد برتــر

رتبه بندی برندهای برتر تجاری به تقویت فرهنگ صادراتی کشور منجر می شود. سازمان توسعه تجارت درراستای فرهنگ سازی، توسعه و ترویج برند و آموزش در سطح کشور نسبت به انتخاب معرفی و تشویق برندهای تجاری برتر داخلی اقدام می کند و ملزومات لازم جهت اعتلای برند ملی ایران را در سطح دنیا فراهم می سازد.

دانلود شناسنامه خدمت برند برتر

شناسه خدمت 13011963101

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟