برند های برتر ایران

شــناســـنامه خدمــت انتــخاب برنــــد برتــر

رتبه بندی برندهای برتر تجاری به تقویت فرهنگ صادراتی کشور منجر می شود. سازمان توسعه تجارت درراستای فرهنگ سازی، توسعه و ترویج برند و آموزش در سطح کشور نسبت به انتخاب معرفی و تشویق برندهای تجاری برتر داخلی اقدام می کند و ملزومات لازم جهت اعتلای برند ملی ایران را در سطح دنیا فراهم می سازد.

دانلود شناسنامه خدمت برند برتر

شناسه خدمت 13011963101

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟