تعلیم تجار

شناسنــامه خدمتـــــــ تعلـــیم تجار

  • برگزاری دوره های آموزش تجاری ویژه بنگاه ها وتشکل های صادراتی (حضوری غیر حضوری)
  • سازمان توسعه تجارت ایران به تجربه دریافته است که ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری  ایران و آشنایی صادرکنندگان، واردکنندگان، مدیران بنگاه های اقتصادی و تولیدی، کارشناسان و بطور کلی همه افرادی که در بخش های مرتبط با تولید و تجارت فعالیت دارند، می توانند درتقویت بنیه های اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشته باشند. دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تلاش می نماید تا جامعه تجاری ایران را با کلیه موضوعاتی که می تواند به توسعه صادرات ایران و ایجاد تحول در ساختار آن نقش آفرین باشد آشنا سازد و به گسترش هرچه بیشتر بازارهای صادراتی کشور و ارتقای کیفیت کالا و خدمات صادراتی کمک نمایند. دوره های آموزش تجاری سازمان عمدتاً در دو بخش ارائه می گردد:
     -
    دوره های آموزشی کاربردی جهت بهره برداری کارشناسان یا نمایندگان بنگاه های اقتصادی، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان
    - دوره های آموزشی تخصصی بمنظور ارتقای سطح آگاهی اعضای تشکل ها و اتحادیه های صادراتی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون و سایر تشکل های تجاری و تولیدی کشور"

دانلود شناسنامه خدمت (تعلیم تجار)

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟