پایانه های صادراتی

مـــعــرفـــی همــکــــاران مـــرتبـــط

 

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی: فرهاد نوری

تلفن: 22664063                              نمابر:   22664069

 

گروه : حمل و نقل ،لجستیک و پایانه ها

مسئول:علی میرخسروي

همکاران: آقایان بهرامی، غربا ،والی،حسینی و خانم پابرجا

اطلاعات تماس: 22663871

آدرس:محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 16

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟