میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

صادر کننده نمونه

تندیس صادرکنندگان نمونه

تندیس صادرکنندگان نمونه که به عنوان نماد تلاش و تکاپوی بازرگانان ایرانی در حوزه تجارت خارجی است، هر سال همزمان با 29 مهرماه روز ملی صادرات، به صادرکنندگان فعال کشور اهدا می گردد. پس از تأیید و تصویب این طرح، مقرر شد از مهرماه 1387 این تندیس در چهار سطح بلورین، زرین، سیمین و برنزین اهدا گردد.

  • تندیس بلورین، ویژه صادرکنندگان ممتاز در سطح ملی
  • تندیس زرین ، ویژه صادرکنندگان نمونه در سطح ملی
  • تندیس سیمین، ویژه صادرکنندگان شایسته تقدیر در سطح ملی
  • تندیس برنزین، ویژه صادرکنندگان برگزیده استانی

 

در طرح این تندیس بخشی از یک کاسبرگ از طرح های ختایی استفاده شده است. این نقش که در شمار طرح های سنتی ایرانی است و اصالتی دیرینه دارد، در تزئینات معماری ایران از جمله گچبری، آهکبری، کاشیکاری و نیز انواع هنرهای سنتی ایران به ویژه فرش ، قلمزنی، تذهیب، تشعیر، قلمکار و ... با ترکیبی از طرح های اسلیمی کاربرد دارد و در این تندیس از آن به عنوان نمادی ملی استفاده شده است. علاوه بر جنبه سنتی بودن، این نقش در شمار نقوش گیاهی هنرهای تزئینی است و از آنجا که رشد و شکوفایی، ذاتی گیاهان است، با مفهوم توسعه تجارت و پویایی تناسب معنایی دارد.

وجود کره زمین به عنوان نمادی بین المللی و ترکیب آن با این طرح القاکننده توسعه تجارت در عرصه جهانی است. آمیختگی دو نماد ملی و بین المللی بر ضرورت تجارت خارجی در دنیای امروز تأکید دارد. ستون پایه ی پلکانی تندیس و ساقه آن نیز نمادی از حروف واژه تجارت است.

پله نخست: «ت» توکل به عنوان نخستین گام، بن مایه و پایه و نقطه ای آغاز هر حرکت بزرگ و سازنده

پله دوم: «ج» جرأت بلندتر از سایر پله هاست و نماد خطرپذیری و ریسک در تجارت خارجی است.

پله سوم: «الف» استقامت، پایداری به عنوان پایه ای مهم در پلکان پیشرفت و استمرار فعالیت تلقی می گردد.

پله چهارم: «ر» راستی از اصول اولیه اخلاق تجاری، شرط مهم موفقیت بازرگانان در تداوم فعالیت و گسترش آن است.

پله پنجم: «ت» تعالی، ساقه یا ستون نیز که تندیس بر آن استوار است، بیانگر توسعه و تعالی است که به سمت بالا(رو به کمال) امتداد دارد.

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟