میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

صادر کننده نمونه

اهداف روز ملی صادرات

 • تقویت عزم ملی برای صادرات
 • گسترش فرهنگ عمومی صادرات
 • ارتقا شأن و منزلت اجتماعی صادرکنندگان
 • گسترش فرهنگ تولید برای صادرات
 • معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید و صادرات
 • حل مشکلات و تنگناهابر سر راه صادرات
 • گسترش تعامل بنگاه های اقتصادی کشور با اقتصادی جهانی
 • تسهیل روند تجارت خارجی کشور
 • تبیین سیاست های صادراتی
 • ظرفیت سازی برای توسعه صادرات
 • گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه صادرات به منظور ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی
 • پیوند با اقتصاد جهانی با حفظ اقتدار ملی
 • معرفی توانمندی های صادراتی کشور
به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟