نمایشگاه

فرآینــد انتخاب مجـــریان و عناوین نمــایشگاهی

فرآیند انتخاب مجریان و عناوین نمایشگاهی

 

 

 

شرکت

 

بسمه تعالي

در راستای اجرای ماده 3 دستورالعمل بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی موضوع ابلاغیه شماره 50145/100/92 مورخ 7/12/92 و به منظور توسعه صنعت نمایشگاهی کشور، ارتقاء سطح کیفی و کمی و هدفمندی بیشتر برگزاری نمایشگاهها شیوه نامه تشخيص صلاحيت مجريان نمايشگاهي به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

الف- شـروط ضروري اوليه:

1- دارا بودن شركت ثبت شده رسمي كه فعاليت نمايشگاهي يكي از محورهاي اصلي درج شده در اساسنامه باشد.

2- عدم مشموليت در قانون منع مداخله كاركنان دولت موضوع قانون مصوب سال 1337 و تكميل فرم مربوطه

3- در اختیار داشتن فضای اداری با متراژ حداقل 60 متر

4- دارا بودن پورتال حداقل دو زبانه فارسی و انگلیسی برای فعالیتهای نمایشگاهی

5- وجود حداقل یک نفر کارمند مسلط به زبان انگلیسی برای برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی

 

ب- شـاخص های مرتبط با ساختار شرکت:

ردیف

شاخص مورد بررسی

معیار

مدارک

حداكثر امتياز

امتیاز اکتسابی

1

تعداد کارکنان ثابت و میزان تحصیلات آنان

تا فوق دیپلم هرنفر 5 امتیاز

لیسانس هرنفر 15 امتیاز

فوق لیسانس و

بالاتر هر نفر 20 امتیاز

لیست بیمه 6 ماهه و مدارک تحصیلی

150

 

2

تسلط به زبان انگلیسی کارکنان ثابت    

هر نفر 10 امتیاز

ارائه مدارک معتبر

50

 

3

آموزش تخصصی نمایشگاهی کارکنان ثابت

هر نفر 10 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

50

 

4

تحصیلات دانشگاهی در رشته امور نمایشگاهی برای کارکنان ثابت

هر نفر 20 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

60

 

5

سابقه اجرایی نمایشگاه ها جهت مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و پرسنل ثابت داراي حداقل يكسال سابقه بيمه در آن شركت

هر نفر سال 4 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

100

 

6

داشتن شعبه و یا شرکت ثبتی با موضوع نمایشگاهی در کشورهای دیگر

هر دفتر  25 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

50

 

7

عضویت در انجمن نمایشگاهی یوفی

20 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

20

 

8

عضویت در انجمن های تخصصی و صنفی نمایشگاهی

10 امتیاز

ارائه مدرک معتبر

20

 

كل امتـياز

500

 

 

 

 

ج- شـاخص های مرتبط با سوابق اجرایی نمایشگاههای داخلی:

 

ردیف

شاخص مورد بررسی

معیار

مدارک

حداكثر امتياز

امتیاز اکتسابی

1

تعداد نمایشگاههای بین المللی برگزار شده در گریدهای مختلف ظرف دو سال گذشته

A+ هر نمایشگاه 50 امتیاز

A هر نمایشگاه 40 امتیاز

B هر نمایشگاه 30 امتیاز

C هر نمایشگاه 20 امتیاز

تصویر مجوز صادره

200

 

2

مجموع تعداد غرفه داران در نمایشگاههای دو سال قبل

هر 5 غرفه 1 امتیاز

آمارهای رسمی نمایشگاه

200

 

3

مجموع متراژ مفید نمایشگاههای دو سال قبل

هر 100 متر مربع 2 امتیاز

آمارهای رسمی نمایشگاه

400

 

4

درصد غرفه داران خارجی از کل غرفه ها در نمایشگاههای دو سال قبل

هر 1 درصد 5 امتیاز

آمارهای رسمی نمایشگاه

100

 

5

تعداد نمایشگاههای عضو یوفی در دو سال گذشته

هر مورد 25 امتیاز

تاییدیه یوفی

50

 

6

تعداد بازدید کنندگان خارجی در قالب هیات در دو سال گذشته

هر نفر 2 امتیاز

فهرست تایید شده سازمان

200

 

كل امتياز                                   

1150

 

 

تبصره 1: تعداد نمایشگاههای برگزار شده در استانها توسط مجریان استانی به شرط اخذ تاییدیه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مربوطه حداکثر 5 نمایشگاه و هر مورد 10 امتیاز قابل محاسبه می باشد.

 

تبصره 2: مجریان برگزار کننده نمایشگاه درتهران مشمول امتیاز برگزاری نمایشگاهها دراستانها نخواهند شد.

 

 

 

د- شاخص های مرتبـط با سوابق اجرایی نمایشگاههای خارجی:

(بر اساس عملکرد نمایشگاههای دو سال گذشته)

ردیف

شاخص مورد بررسی

معیار

مدارک

حداكثر امتياز

امتیاز اکتسابی

1

تعداد پاویون در نمایشگاههای بین المللی با حداقل 10 غرفه دار در هر پاویون

هر مورد 40 امتیاز

تصویر مجوز

200

 

2

تعداد نمایشگاههای اختصاصی برگزار شده

هر مورد 50 امتیاز

تصویر مجوز

200

 

3

مجموع متراژ مفید در نمایشگاههای برگزار شده

هر 20 متر مربع 1 امتیاز

آمارهای رسمی نمایشگاه

150

 

4

مجموع تعداد غرفه داران در نمایشگاههای برگزار شده

هر شرکت 1 امتیاز

آمارهای رسمی نمایشگاه

200

 

5

متوسط نمره ارزیابی نمایشگاههای دو سال گذشته

نمره ارزیابی از 60 به بالا ، به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد

سوابق دفتر

100

 

6

داشتن جلسات مذاکرات تجاری فعال ( B2B ) و ارائه گزارش عملکرد

برگزاری هر میز جلسه 5 امتیاز

اسامی مدارک شرکتهای خارجی شرکت کننده در مذاکره

200

 

كل امتياز

1050

 

تخلفات نمایشگاهی : در صورت تخلف مجریان از ضوابط و مقررات برگزاری نمایشگاهها ، موارد تخلف در           " کمیته رسیدگی به تخلفات نمایشگاهی " مرکب از نماینده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده حراست و نماینده سازمان توسعه تجارت ایران  مطرح و امتیازات منفی بر اساس شاخص های زیر محاسبه و در سوابق مجری منظور خواهد شد.

 

 

ه- شاخص های مرتبط با تخلفات در نمایشگاههای داخلی:

 

 

ردیف

شرح تخلف

امتیاز منفی به ازای هرغرفه

 1.  

عدم رعایت تعرفه های مصوب و عدم درج آنها در سایت اینترنتی نمایشگاه در هر نمایشگاه

5

 1.  

اجبار شرکت کنندگان نمایشگاه به استفاده از خدمات اختیاری در هر نمایشگاه

2

 1.  

دریافت وجه از غرفه داران در زمان پیش ثبت نام

1

 1.  

عدم رعایت گروه های کالایی مصوب نمایشگاه

1 تا 5 درصد 5 نمره

6 تا 10 درصد 10 نمره

11درصدبه بالا 50نمره

 1.  

هرگونه اطلاع رسانی مغایر با مفاد مجوز، برنامه محتوائی مصوب نمایشگاه، اطلاعات غیر واقع، عدم سهولت در دسترسی و تک زبانه بودن سایت نمایشگاه

هرنمایشگاه 20

 1.  

عدم امکان ثبت نام و جانمائی از طریق وب سایت

کسر 10 امتیاز از کل نمره

 1.  

عدم ایفای تعهدات در برنامه محتوایی مصوب سازمان توسعه تجارت ایران

به ازای هر سرفصل برنامه 5

 1.  

عدم ارائه بموقع گزارشات

5 نمره به ازائ هر گزارش ناظر

 1.  

عدم پاسخگوئی مجری به متقاضیان بر اساس گزارش ناظر نمایشگاه

5 نمره به ازائ هر گزارش ناظر

 1.  

عدم صدور فاکتور جداگانه جهت ارائه خدمات اضافی با ذکر عناوین

هریک از خدمات

1 نمره به ازائ هر غرفه

 1.  

سایر تخلفات

بر اساس نظر کمیته

 

 

 

 

ی - شاخص های مرتبط با تخلفات در نمایشگاههای خارجی:

 

ردیف

شرح تخلف

امتیاز منفی در

هر نمایشگاه

1

عدم جبران خسارت به مشارکت کنندگان (احراز کوتاهی یا ضعف مجری) درصورت برگزار نشدن نمایشگاه حداکثر ظرف یکماه

5 نمره به ازائ هر شرکت

2

تاخیر در ساخت، تجهیز و تحویل به موقع غرف

 

100

3

عدم ترخیص و تحویل بموقع کالا به غرفه داران در مقصد

5 نمره به ازائ هر شرکت

4

ضعف  یا عدم اجرای برنامه تبلیغاتی مصوب شده به استناد گزارش ناظر نمایشگاه

 

100- 50

5

عدم افتتاح و برگزاری به موقع نمایشگاه

 

50

6

ضعف در ارائه خدمات سفر مطابق با مندرجات قرارداد فیمابین مجری و مشارکت کننده

5 نمره به ازائ هر شرکت

7

فروش مستقیم (خرده فروشی) در نمایشگاه به استثنائ نمایشگاههائی که براساس ضوابط مجاز هستند

50

8

تاخیر یا هرگونه کوتاهی در زمینه ارسال و بازگشت محموله نمایشگاهی مشارکت کنندگان

100

9

عدم رعایت قیمت های مصوب واگذاری غرفه

5 نمره به ازائ هر شرکت

10

سایر تخلفات

بر اساس نظر کمیته

 

 

"جمع امتیـازات کسب شـده"

امتیاز مربوط به ساختار شرکت

 

امتیاز سوابق اجرایی نمایشگاههای داخلی

 

امتیاز سوابق اجرایی نمایشگاههای خارجی

 

امتیاز منفی مربوط به تخلفات در نمایشگاههای داخلی

 

امتیاز منفی مربوط به تخلفات در نمایشگاههای خارجی

 

امتیاز کل در گروه مجریان نمایشگاههای داخلی

 

امتیاز کل در گروه مجریان نمایشگاههای خارجی

 

 

تبصره 1 : كسب حداقل 200 امتياز از شاخصهاي تشخيص صلاحيت مربوط به ساختـار شـرکت جهت ارائه پيشنهاد برپايي نمايشگاه به دبیرخانه بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی الزامي است.

تبصره 2: مجریان نمایشگاههای داخلی براساس امتیاز مکتسبه ( از 1200 تا 1650) مجریان طلایی( از 500 تا1200 ) مجریان نقره ای ( از 200 تا 500 ) مجریان برنزی و از ( 200 کمتـر ، عدم احراز صلاحیت ) محسوب میگردند .

تبصره 3: مجریان نمایشگاههای خارجی براساس امتیاز مکتسبه (از1100 تا 1550)مجریان طلایی( از500 تا1200 ) مجریان نقره ای (از 200 تا 500 ) مجریان برنزی و از ( 200 کمتر ، عدم احراز صلاحیت ) محسوب میگردند .

تبصره 4:  بررسی تقاضای برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در خارج از کشور منوط به کسب حداقل 750 امتیاز در گروه مجریان نمایشگاههای خارجی است.

تبصره 5 : برگزاری نمایشگاههای بدون مجوز در داخل و خارج از کشور ، تخلف محسوب شده و برای هر مورد 400 امتیاز منفی در ارزیابی مجریان منظور خواهد شد.

 

کارشنـاس ارزیابی:                                                                               تاریخ ارزیـابی:  

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟