میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

نمایشگاه

عنــاوین و تقـــویم نمـــایشگاه¬هــای داخلـــی ‏

 

فرم های نمایشگاه های داخلی

 

شیوه نامه های نمایشگاه های داخلی

 

فهرست مجریان نمایشگاههای داخلی

 

فهرست نمایشگاههای داخلی سال 1398

 

مشخصات تماس : گروه رویدادهای تجاری           تلفن : 22664077                نمابر: 22662543

 

 

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟