میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

نمایشگاه

مــــــعرفــــی همکــــــــاران مرتبـــــــــط

سرپرست دفتر خدمات اطلاعات تجاری : آقای سهراب سلیمی 

شماره تماس: 22662640

رئیس گروه رویدادهای تجاری: آقای عباس رضوی                   

شماره تماس: 21913029

کارشناس دفتر خدمات اطلاعات تجاری: آقای عباس سهرابی           

شماره تماس: 22662542  -  21912737

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟