میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

نمایشگاه

معرفی مسئولین مرتبط با نمایشگاه

سهراب سلیمی - سرپرست دفتر خدمات اطلاعات تجاری             شماره تماس:22662640

عباس رضوی - رئیس گروه رویدادهای تجاری                           شماره تماس: 21913029

عباس سهرابی - کارشناس دفتر خدمات اطلاعات تجاری              شماره تماس: 22662542  -  21912737

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟