مشوق های صادراتی

معــرفـــــــی همــکــــــاران مرتـــــــبط

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی :جناب آقای فرهاد نوری

معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی :جناب آقای احسان قمری

رئیس گروه مشوق های صادراتی :آقای غلامرضا وحدت منش

کارشناس گروه:خانم مرضیه باقری

اعضاء کارگروه مربوطه:

رئیس کارگروه : آقای دکتر طالبی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان توسعه تجارت ایران

دبیر کارگروه : آقای دکتر نوری (مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی)   

اعضای کارگروه
1 . آقای زادبوم 

          2.آقای اردکانی

          3.آقای اسکندری 

          4. آقای بازاری 

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟