میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

مشوق های صادراتی

معرفی مسئولین وشرح وظایف

کارگروه نحوه ....

رئیس کارگروه : آقای دکتر طالبی  (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان توسعه تجارت ایران)   تلفن : 

دبیر کارگروه : آقای دکتر نوری (مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی)   تلفن : 

اعضای کارگروه : 
1- آقای زادبوم 

2-آقای اردکانی

3-آقای اسکندری 

4- آقای بازاری 

 

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟